Jaunumi un publikācijas

28.02.2017

Valdes locekļa atbrīvošana no atbildības

Jautājumā par valdes locekļa atbrīvošanu no atbildības ir daudz aspektu, kas likumā nav tieši regulēti. Piemēram, vai statūtos (vai līgumā ar valdes locekli) var paredzēt noteikumus, kas “mīkstina” Komerclikuma 169.panta regulējumu par valdes atbildību. Kā valdes locekļa atbildību ietekmē kompetenču sadale vai tā dēvēto business judgment rule kritēriju ievērošana? Vai atbildības imunitāti rada tāda dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmuma izpilde, kas nav saimnieciski izdevīgs sabiedrībai? Vai dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmums atbrīvot valdes locekli no atbildības ir saistošs, ja sabiedrībai pasludināts maksātnespējas process?

Advokātu biroja NOVIUS partnere, zvērināta advokāte Evija Novicāne rakstā iztirzā likumā tieši regulētos instrumentus valdes locekļa atbrīvošanai no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem (Komerclikuma 169.p.4.d., 173.p.), kā arī instrumentus, kuri likumā nav tieši regulēti, bet tiek vispārēji atzīti komerctiesību doktrīnā (kompetenču sadale, business judgment rule). Īpaša uzmanība rakstā veltīta šo instrumentu piemērošanas priekšnoteikumu un ierobežojumu analīzei, kā arī diskutablo jautājumu aplūkošanai, tostarp jautājumam par valdes locekļa atbildības regulējuma “mīkstināšanu” sabiedrības iekšējos tiesību aktos.

Lasīt vairāk: Novicāne E. Valdes locekļa atbrīvošana no atbildības. Publicēts Jurista Vārdā, 2017.gada 21.februārī, nr.8 (962), 18.-26.lpp., turpinājums 2017.gada 28.februārī, nr.9 (963), 25.-32.lpp.

Pieejams: http://www.juristavards.lv/doc/270207-valdes-locekla-atbrivosana-no-atbildibas/ un http://www.juristavards.lv/doc/270163-valdes-locekla-atbrivosana-no-atbildibas/

 

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close