Новости

24.02.2017

Эвия Новицане проводит семинар для членов ТППЛ “Красные линии ответственности члена правления – Как себя уберечь?”

Успешное развитие предприятия в большой степени зависит от управления, реализуемого руководством предприятия. Как-никак любой член правления знает, что бизнес — это сфера, которая особенно подвержена различным рискам и факторам влияния, из-за которых предприятие может понести убытки. Согласно Коммерческому закону, членами правления являются те лица, которые должны нести ответственность за причиненные предприятию убытки, если они не смогут доказать того, что действовали как добропорядочные и рачительные хозяева. Поэтому вопрос – как действовать разумно, исключив риски ответственности – является актуальным для каждого члена правления, который не желает отвечать своим имуществом за убытки предприятия.

Партнер адвокатского бюро NOVIUS, присяжный адвокат Эвия Новицане приобрела глубокий опыт, представляя интересы клиентов и оказывая юридическую помощь в различных вопросах, связанных с ответственностью правления. Поэтому на семинаре в ТППЛ Эвия Новицане в качестве отраслевого эксперта проведет разбор красных (ограничительных) линий ответственности правления, предоставив советы о том, когда стоит “семь раз отмерить”, а также рассмотрит такие важные для членов правления вопросы, как – надо ли нести ответственность за “грехи” прежнего правления, как опровергнуть установленную в законе презумпцию виновности члена правления, каковы правовые инструменты для освобождения члена правления от ответственности.

 

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close